top of page

Tone RODE

Publisher - Slovenia

Any successful society knows that, if it wants to have a bright future, it needs to invest in research, development and innovation. New products and services are the direct result of advances in the field of scientific research, but most importantly, of healthy competition between entrepreneurs, where hard work, an innovative approach and the willingness to take risks are rewarded. These new solutions in turn fulfill the needs of individuals and communities.  This is how societies progress. Healthy competition, well rewarded hard work, entrepreneurial spirit, innovation and new ideas, protected by a legal framework, decidedly make human endeavours evolve and advance. Why should it be different in the field of intellectual works, tools for education, analog or digital? Any other option would just suppress this virtuous development cycle, bring inefficiencies, lethargy, corruption and disinvestment, resulting in less value for society as a whole.

Tone Rode (založnik)

Vsako uspešno podjetje se zaveda, da mora za svetlo prihodnost vlagati v raziskave, razvoj in inovacije. Novi proizvodi in storitve so neposreden rezultat napredka na področju znanstvenega raziskovanja, a še toliko bolj zdrave tekmovalnosti med podjetniki, kjer so trdo delo, inovativen pristop in pripravljenost na tveganje poplačani. Nove rešitve, ki so plod teh prizadevanj, zatem poskrbijo za izpolnitev potreb posameznikov in skupnosti. Na ta način družbe napredujejo. Ni dvoma, da zdrava tekmovalnost, dobro poplačano trdo delo, podjetniški duh, inovacije in nove ideje, ki jih varuje zakonski okvir, poskrbijo za kvaliteten razvoj in napredek človekovih prizadevanj. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za intelektualno delo in izobraževalna orodja, tako analogna kot digitalna? Vsaka diskriminacija intelektualne lastnine z vidika neplačevanja človekovih stvaritev bi preprosto zadušila ta ključni razvojni cikel in prinesla neučinkovitost, letargijo, korupcijo in upad investicij, kar bi pomenilo osiromašenje družbe kot celote.

bottom of page