top of page

Hanne SALOMONSEN

Director at Gyldendal Educational Publishing - Denmark

Hanne-Salomonsen.jpg

In Denmark, we have a well-functioning extended collective licensing system, which ensures that both teachers and students can copy and use extracts from written material in a flexible way - both on print and digitally.  Authors and publishers alike then receive compensation when their material is copied. It is of course a supplement to our primary source of revenue from sales, but the remuneration we receive is still very important to our business. It helps us raise the bar and allows us to invest more time, talent and resources in developing new educational material. In securing both our economical foundation and being a creative source of inspiration, the Danish licensing system remains essential in producing quality, educational content.

Hanne SALOMONSEN (Direktør, Gyldendal Uddannelse)

I Danmark har vi et velfungerende kollektivt forvaltningssystem baseret på aftalelicens, som på fleksibel vis gør det muligt for både lærere og studerende at kopiere og bruge uddrag fra tekster – både som almindelige kopier eller som digital kopier. Forfattere såvel som udgivere modtager vederlag, når deres materiale bliver kopieret. Det er selvfølgelig en supplerende indtægt til vores primære indtjening fra salget, men vederlaget er stadig afgørende for vores virke. Det er med til at højne niveauet, og gøre det muligt for os at investere mere tid, talent og ressourcer på at udvikle nyt undervisningsmateriale. Det danske aftalelicenssystem er med til at sikre det økonomiske grundlag og den kreative inspiration, der gør det muligt at producere kvalitetsindhold til undervisningen. 

bottom of page