top of page

Leif DAVIDSEN

Author - Denmark

Leif-Davidsen_picture.jpg

It is interesting and depressing that people on a safe, fixed salary always seems ready to give away for free works by people who are totally depending on the sale and licensing of their work since they often have no fixed income. It will be the end of the free, independent writers and publishers as we have known them for generations if their works will no longer be protected by copyright.  If EU Member States’ governments make it possible to use works without limits and remuneration, it will still be stealing. It is legalised theft of intellectual property.

Leif DAVIDSEN (Forfatter) 

Det er interessant og deprimerende, at folk, der selv modtager en fast løn, altid virker parate til at forære værker væk, der er lavet af andre, som er totalt afhængige af salget og licenseringen af deres arbejde. Mennesker, der ofte ikke har nogen anden fast indkomst. Hvis vores arbejde ikke længere er beskyttet af ophavsretsloven, vil det være begyndelsen på enden for frie, uafhængige forfattere og udgivere, som vi har været vant til i generationer. Hvis regeringerne i EU’s medlemslande gør det muligt at bruge værker uden begrænsninger og uden vederlag, vil det svare til at stjæle. Det vil være legaliseret tyveri af intellektuel ejendom.

bottom of page